Z dniem 1 września 2010 r. Parafia Prawosławna w Płocku 

przekazała w zarząd Cmentarz przy ul. Norbertańskiej 25

Przedsiębiorstwu Pogrzebowemu Pana Stanisława Frydrysiaka

Płock, ul. Ostatnia 7, tel. 24 262 94 63.

 

Opłat za wodę i nieczystości oraz miejsca do celu pochówków można dokonywać 

w Parafii Prawosławnej przy ul. Kościuszki 18 w godzinach 900 - 1000

lub w każdą sobotę w kancelarii cmentarnej  w godzinach 1100 - 1300

 

09 - 402 Płock ul. Norbertańska 25

tel. 24 262 56 39